Doelstellingen

Glaucoom en medicijnen

In de brochure “Glaucoom en medicijnen” vindt u een overzicht van de belangrijkste medicijnen, meestal oogdruppels, die bij de behandeling van glaucoom worden gebruikt. Ingegaan wordt op hun werkingsmechanisme en op de bijwerkingen.


Doelstellingen

De glaucoomvereniging zet zich in voor alle (ook potentiële) glaucoompatiënten in Nederland. De vereniging is opgericht in 1988. De doelstellingen van de vereniging betreffen:

– het geven van algemene bekendheid aan de ziekte glaucoom en het stimuleren van een vroegtijdige opsporing daarvan;
– het bieden van informatie en hulp aan glaucoompatiënten en het behartigen van hun belangen;
– het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

De vereniging richt haar activiteiten allereerst op de leden en daarnaast op een breed publiek. De belangrijkste activiteiten liggen op het vlak van de informatievoorziening op medisch en sociaal gebied, van het lotgenotencontact, en van de belangenbehartiging.

Eens per jaar vindt er een landelijke bijeenkomst plaats met lezingen van experts uit de medische wereld. Verder zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met (oog)artsen, apothekers en andere zorgaanbieders. Via Glaucoommagazine, het kwartaalblad van de Glaucoomvereniging, en de website worden leden en niet-leden geïnformeerd over de ziekte, de hedendaagse ontwikkelingen en de verenigingsactiviteiten. De Helpdesk biedt glaucoompatiënten de mogelijkheid om telefonisch of via de website vragen te stellen. Vragen op psychosociaal gebied (hoe om te gaan met de ziekte glaucoom) worden beantwoord door ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn er diverse voorlichtingsbrochures.

In het kader van het lotgenotencontact worden kleine bijeenkomsten georganiseerd waar men ervaringen kan uitwisselen. De ontwikkelingen op sociaal gebied worden nauwlettend gevolgd. De Glaucoomvereniging is lid van verschillende koepelorganisaties. Daarnaast werkt zij samen met andere patiëntenorganisaties op het gebied van de oogzorg.